תורמים


USAID

USAID

Conflict Management and Mitigation Program 2015- 2016USAID

USAID FOG CMM

2013-2014קרן אבן הזית

Levi Lassen Stichting

לאסן לוי 2010-2012קרן אבן הזית

Olive Stone Trust

קרן אבן הזית 2009Dorset Foundation Luxembourg

דורסט – 2009


Dorset Foundation Luxembourg

sadasdasdasdasd

דורסט – 2009