מחירון מוזיאון עין דור לשנה"ל תשע"ח 2017-2018

עלות כניסה למוזיאון (ללא הדרכה)

עלות למבקר בודד

עלות למבקר בקבוצה

מבוגר

20

17

אזרח ותיק (בהצגת ת.ז)

10

9

ילד (מגיל 5)

12

 

סטודנט

12

 

עלות כניסה והדרכה במוזיאון

עלות לאדם בקבוצה בת 25 איש ומעלה

עלות לקבוצה בת פחות מ-25 איש

מבוגר

25

625

גמלאי

15

375

סטודנט

18

450

עלות פעילות לתלמידים

מחיר לתלמיד בקבוצה בת 25 תלמידים ומעלה

עלות לקבוצת תלמידים בת פחות מ-25 תלמידים

2 שעות פעילות

32

750

3 שעות פעילות

35

800

4 שעות פעילות

37

875