מחירון מוזיאון עין דור 2019-2020

עלות כניסה למוזיאון (ללא הדרכה) עלות למבקר בודד עלות למבקר בקבוצה
מבוגר 30
אזרח ותיק (בהצגת ת.ז) 15
ילד (מגיל 5) 15
סטודנט 15
עלות כניסה והדרכה במוזיאון עלות לאדם בקבוצה בת 25 איש ומעלה עלות לקבוצה עד-25 איש
מבוגר 35 875
גמלאי 25 625
עלות פעילות לתלמידים מחיר לתלמיד בקבוצה בת 25 תלמידים ומעלה עלות לקבוצת תלמידים בת פחות מ-25 תלמידים
2 שעות פעילות 32 750
3 שעות פעילות 35 800
4 שעות פעילות 37 875